الگوهای تجزیه و تحلیل SWOT

  • 2021-10-7

ایجاد یک استراتژی جامع تجارت یا محصول کار ساده ای نیست - اما برای ایجاد دیدگاه که می تواند تیم شما را به سمت موفقیت سوق دهد بسیار مهم است. تعدادی از عناصر مهم وجود دارد که باید هنگام برنامه ریزی چگونه می توانید ایده های محصول خود را به راه حل های مناسب که مشتریان دوست دارند تبدیل کنید. الگوهای برنامه ریزی استراتژیک می توانند به آسانتر و سازمان یافته تر این روند کمک کنند.

یکی از رایج ترین الگوهای برنامه ریزی استراتژیک ، الگوی تجزیه و تحلیل SWOT است - نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدها. بسیاری از رهبران مشاغل و مدیران محصول از الگوهای تجزیه و تحلیل SWOT استفاده می کنند تا تصویری واضح از عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر موفقیت آنها دریافت کنند.

مردمی با استفاده از AHA! نرم افزار می تواند این تجزیه و تحلیل را در هر یک از AHA انجام دهد! ایجاد یا آه! نقشه راه-هر دو با الگوهای SWOT داخلی برای ساده تر کردن این کار همراه هستند. عاشوایجاد برای استفاده از حداکثر 30 سند رایگان است ، و آن را به یک انتخاب مناسب برای گرفتن اطلاعات بلافاصله تبدیل می کند. همچنین می توانید از الگوهای اکسل و پاورپوینت موجود در این راهنما استفاده کنید.

یک الگوی تجزیه و تحلیل SWOT را در AHA سفارشی کنید! ایجاد کردن. اکنون برای یک حساب کاربری رایگان ثبت نام کنید یا وارد شوید.

J UMP پیش رو برای دسترسی به الگوها و دریافت نکاتی در مورد ساخت تجزیه و تحلیل SWOT خود:

تجزیه و تحلیل SWOT چیست؟

همانطور که قبلاً ذکر شد ، SWOT مخفف مخفف نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدها است. تجزیه و تحلیل مؤثر SWOT نشان می دهد که کدام جنبه های محصول یا تجارت شما قوی ترین است و جایی برای بهبود پیشنهاد شما برای مشتریان وجود دارد. همچنین می توانید فرصت ها و چالش های محصول خود را در چشم انداز رقابتی - مانند شرکای استراتژیک جدید یا تغییر احساسات مشتری - کشف کنید.

بیشتر تجزیه و تحلیل SWOT عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها) را ارزیابی می کند. عوامل داخلی ویژگی های کسب و کار یا محصول شما در رابطه با رقبای شما هستند. از طرف دیگر ، عوامل خارجی عناصر چشم انداز بازار شما هستند که می توانند بر موفقیت تجارت شما تأثیر مثبت یا منفی داشته باشند.

به عنوان مثال ، بگویید که شما در حال کاهش در کاربران ثبت نام برای آزمایش های رایگان نرم افزار خود هستید. اگر این مسئله به دلیل محدود بودن منابع بازاریابی برای ارتقاء آزمایشات رایگان باشد ، این یک ضعف داخلی محسوب می شود. اما اگر این به دلیل رقیبی باشد که آزمایش های رایگان خود را معرفی می کند و سهم بازار بیشتری را به دست می آورد ، این یک تهدید خارجی است.

با درج یک تمرین تجزیه و تحلیل SWOT در برنامه ریزی استراتژیک خود ، شما در جهت به حداقل رساندن ریسک و به حداکثر رساندن ارزش بالقوه محصولات خود اقدام می کنید. در حالی که تجزیه و تحلیل SWOT می تواند ابزاری مفید در سطح شرکت باشد ، این راهنما بر نحوه عملکرد تیم های محصول از طریق تمرین تمرکز دارد. رهبران محصول تجزیه و تحلیل SWOT را در طول برنامه ریزی استراتژیک انجام می دهند - برای شناسایی آنچه محصول آنها به خوبی انجام می شود ، جایی که می تواند بهبود یابد ، و چگونه در چشم انداز رقابتی متناسب است.

نمونه های تجزیه و تحلیل SWOT

مؤلفه های خاص تجزیه و تحلیل SWOT شما برای سازمان و محصولات شما منحصر به فرد خواهد بود. اما برای کمک به شما در شروع فکر کردن در مورد هر یک از این مؤلفه ها ، در اینجا چند نمونه از نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدها آورده شده است.

گروه SWOT

موارد مثال

تخصص و/یا تجربه در یک منطقه خاص

روابط با مشتریان ، رهبران فکری و جوامع

رهبری ماهر و اعضای تیم

خصوصیات منحصر به فرد که شما را از رقبا متمایز می کند

پیشنهادات ادغام باریک

عدم تخصص یا تجربه در یک منطقه خاص

کمبود منابع توسعه محصول

پیشنهادات محدود محصول

نفوذ برند آهسته

نیازهای نوظهور که محصول شما می تواند به آن بپردازد

گسترش روابط

بازارهای جدید یا تحت نظارت

رشد بازار از محصول شما پیشی می گیرد

حریم خصوصی و نگرانی های امنیتی

تغییر دیدگاه مشتری

اندازه بازار کوچک

محیط های نامشخص اقتصادی یا سیاسی

حال ، بیایید به قالب ها برسیم - می توانید این موارد را سفارشی کنید تا اطلاعات و طرح مورد نیاز خود را تنظیم کنید.

S یکی از الگوهای SWOT را در AHA انتخاب کنید! نرم افزار:

یا یک الگوی SWOT را در اکسل انتخاب کنید:

و در اینجا الگوهای اضافی SWOT وجود دارد که می توانید به یک پاورپوینت اضافه کنید:

عاشوالگوی تجزیه و تحلیل SWOT را ایجاد کنید

این الگوی در آه! ایجاد رایگان برای استفاده و ایده آل برای انجام تجزیه و تحلیل تعاملی SWOT در یک تخته سفید مجازی است. پس از تکمیل تجزیه و تحلیل خود ، از ماتریس برنامه اقدام داخلی برای برجسته کردن مناطقی که در آن سرمایه گذاری خواهید کرد ، استفاده کنید. می توانید تخته سفید را با همکاران به اشتراک بگذارید و از آنها بخواهید که دیدگاه های خود را اضافه کنند.

عاشوالگوی آنالیز SWOT نقشه راه

الگوی تجزیه و تحلیل SWOT در AHA! نقشه راه یکی از چندین مدل برنامه ریزی استراتژیک است که دارای یک حساب نقشه راه است - علاوه بر بوم لاغر ، 5 نیرو پورتر ، مشخصات بخش و یک ماتریس بازاریابی 10PS. ساختن یک مدل استراتژیک در همان ابزاری که برای نقشه برداری و مدیریت گردش کار استفاده می کنید ، به همه کمک می کند تا تفکر استراتژیک را در کار روزانه بگنجانند.

الگوهای تجزیه و تحلیل SWOT اکسل

این الگوهای اکسل یک نقطه شروع عالی برای ایجاد برنامه ریزی بصری در صفحات گسترده است.

الگوی اکسل ماتریس ساده

الگوی اصلی ماتریس SWOT یک جدول چهار چهارم است که شامل نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدهای موجود در یک شبکه رنگی است.

برنامه ریزی تجارت الگوی اکسل

الگوی SWOT برنامه ریزی تجاری به شما امکان می دهد تا اطلاعات کلیدی را در ابتدا و پایان الگوی خود خلاصه کنید - بنابراین می توانید زمینه اضافی را برای عوامل داخلی و خارجی ذکر شده در ربع ها فراهم کنید.

الگوی داخلی در مقابل اکسل خارجی

بخش های داخلی در مقابل الگوی خارجی تجزیه و تحلیل SWOT شما را به عوامل داخلی مربوط به تیم و فرآیندها و عوامل خارجی که خارج از شرکت شما هستند ، می کنند. این الگوی تجزیه و تحلیل SWOT Excel روابط بین هر یک از مؤلفه ها را برجسته می کند.

الگوی اکسل از بالا به پایین

الگوی تجزیه و تحلیل SWOT از بالا به پایین به شما کمک می کند تا در یک زمان روی یک مؤلفه تمرکز کنید و امکان انعطاف پذیری بیشتری را در صورت لزوم فراهم می کند.

الگوهای تجزیه و تحلیل SWOT پاورپوینت

الگوهای پاورپوینت هنگام ایجاد یک عرشه اسلایدها می توانند مفید باشند. حتماً هر ربع را به ذات خود تقطیر کنید تا اسلاید شما تمیز ، ساده و آسان برای درک مخاطبان شما باشد.

الگوی پاورپوینت ساده

این الگوی به شما در ایجاد یک تجزیه و تحلیل SWOT به سبک سنتی و ماتریس کمک می کند.

الگوی پاورپوینت از بالا به پایین

این الگوی در صورت نیاز به اضافه کردن توضیحات طولانی تر مفید است. این الگوی پاورپوینت رنگارنگ مشابه SWOT از بالا به پایین برای اکسل ، اجزای آن را در یک طرح عمودی قرار می دهد.

الگوی پاورپوینت رقبا

این الگوی تجزیه و تحلیل SWOT به شما امکان می دهد تا عوامل داخلی و خارجی را برای سازمان خود با یک رقیب یا مجموعه ای از رقبا مقایسه کنید - بنابراین می توانید تصمیمات بهتری در مورد جایی که محصول خود را در مرحله بعدی قرار دهید ، بگیرید.

الگوی پاورپوینت دایره

الگوی دایره ماتریس SWOT را در وسط با جعبه های متن فراخوانی برای هر مؤلفه نشان می دهد-مناسب برای اضافه کردن جزئیات بیشتر و نقاط صحبت کردن.

الگوی پاورپوینت رشد

این الگوی تجزیه و تحلیل SWOT شامل استراتژی های رشد در چارچوب SWOT با بیانیه های آینده نگر برای هر مؤلفه است. این زمانی مفید است که می خواهید با یک برنامه عمل از تجزیه و تحلیل دور شوید.

s teps برای ایجاد تجزیه و تحلیل SWOT خود

تجزیه و تحلیل SWOT به معنای یک تمرین سریع و ساده است - بحث و گفتگوهای معنی دار را در جایی که شما عمیقاً در جنبه های کلیدی استراتژی محصول خود حفر می کنید. در اینجا چهار مرحله اساسی وجود دارد:

1. نقاط قوت محصول را شناسایی کنید و ویژگی هایی را که محصول شما را نسبت به سایر محصولات مشابه مزیت می دهد ، بحث کنید. اینها می توانند ویژگی های خاصی ، خدمات مشتری ، ادغام شما باشند - هرچه محصول شما را از هم جدا کند و مشتریان شما را خوشحال کند.(و اگر مطمئن نیستید ، از آنها بخواهید.)

2. شناسایی نقاط ضعف محصول که نقاط ضعف محصول شما را مشخص می کند ، به همان اندازه مهم است که نقاط قوت آن را نشان می دهد. بخش نقاط ضعف تجزیه و تحلیل SWOT ارزیابی داخلی از عناصری است که محصول شما را در مقایسه با گزینه های موجود در بازار در معرض ضرر قرار می دهد. به عنوان مثال ، یک ضعف می تواند ویژگی ای باشد که مشتریان در محصولات رقیب دوست دارند اما محصول شما در حال حاضر فاقد آن است.

3. شناسایی فرصت های موجود معمولاً برای محصول شما خارجی است و می تواند از مشارکت های احتمالی تا بازارهای جدید باشد. اینها همچنین می توانند فرصت های گسترش محصول در آینده باشند - نیازهای مشتری برآورده نشده که تیم شما بر اساس ارزش بالقوه شناسایی و اولویت بندی کرده است.

4- شناسایی تهدیدهای احتمالی تهدیدها به طور معمول عوامل خارجی هستند که ممکن است بر موفقیت محصول شما تأثیر منفی بگذارد - هر چیزی از عوامل اقتصادی گرفته تا فناوری نوظهور. در نهایت ، این تهدیدها موانعی است که با مشاغل روبرو است که می تواند بر آینده محصول تأثیر منفی بگذارد.

الگوهای اکسل و پاورپوینت در این راهنما نقطه شروع خوبی برای تجزیه و تحلیل SWOT است. اما برنامه ریزی استراتژیک وقتی به نقشه راه محصول شما گره خورده است ، حتی مؤثرتر است. الگو را در AHA امتحان کنید! برای انجام یک تجزیه و تحلیل SWOT با تیم خود در یک ابزار یادداشت برداری رایگان و تخته سفید ایجاد کنید. اگر به نرم افزار پیشرفته تر توسعه محصول نیاز دارید ، از الگوی SWOT در AHA استفاده کنید! نقشه راه - جایی که می توانید استراتژی را تنظیم کرده و برنامه های محصول خود را در یک مکان بسازید.

راه برنامه ریزی و ساخت محصولات دوست داشتنی از اینجا آغاز می شود. امروز یک آزمایش رایگان را شروع کنید.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.